z070-Børsetliin.jpg

Hørte nylig om en mann på 100 år som daglig gikk noen runder rundt huset sitt. Passende trim for ham! Jeg rusla ut i 8-tida i dag med kamera og telezoom. Men ikke for å trimme. Jeg ville nyte morgensola og se på lysende nysnø i alle retninger. Her ser vi mot Børsetliin i sør. Skimter Liahytta oppe til høgre. 

 

z071-Tørset.jpg

I østlig retning har vi Tørsetgarder. I forgrunnen redskapshuset på Austistu Børset.

 

z073-Dalsegg.jpg

Ser nedover bygda mot Dalsegg i Surnadal. Nysnøen på trærne forsvinner nok fort når sola kommer for fullt.

 

z074-Sandfjellet.jpg

Sandfjellet i Surnadal har fått ei skinnende kappe av nysnø. Nydelig! Huset nærmest er Nyeng. Litt av Duvåsen oppe til venstre.

 

z075-Seterdalen.jpg

Utgangspunktet for "rundturen" min: Duvåsen (med mastene) og Seterdalen, som går diagonalt oppover på dette bildet. Den gamle seterveien fra Aune til Folddalen gikk gjennom Seterdalen. I dag er det svært få som ferdes her. Nå blir bilveien innover Folddalen (fra 1960-tallet) brukt av både folk og fe.

 

z076-Byen.jpg

Litt fra fortida: Midt oppe i Seterdalen i Aunliin ligger Byen. Navn og beliggenhet gir grunn til spekulasjoner. Ottar Aunebakk (1927-2017) mente steinringen var rester etter et krypinn for gjetere. Før i tida var det vanlig at kyrne beita i heimliene om våren, og de måtte passes på. Om dette har vært en seterplass (heimeseter / melkeseter?) i ei fjern fortid, har vi ingen opplysninger om i skriftlige kilder. Etter det jeg kjenner til.

 

z077-Byen2.jpg

Jeg har rydda og merka den gamle seterveien fra Aune til Bjørnsledet etter at Ottar var med og viste meg hvor den gikk. Stien er i ferd med å gro igjen. Den blir vel brukt litt under jakta om høsten. Men ellers har stien gjennom Seterdalen mista sin opprinnelige funksjon. Den tilhører ei anna tid. Bare å glemme? Gjelder ikke alle! For mange av oss er fotefar fra fortida alltid interessant. En ekstra spennende opplevelse på turene vi tar!