x185-infotavle.jpgInfotavle om Grutseter smeltehytte i Seterdalen, øst for Grefstofjellet i Meldal. Gruvedrifta var basert på kobberholdig svovelkis.

 

x186-slagghauger.jpgSlagghauger. Malmen ble dannet for flere hundre millioner år siden ved undersjøisk vulkanisme. (Kraftig regn da jeg tok de første bildene.)

 

x187-historie.jpgDen som går rundt på Nyplassen, beveger seg på historisk grunn. Det er bare å sette fantasien i sving!

 

x188-kirkegard.jpgKirkegarden er et gripende minne om slit, sykdom og død i den veiløse ødemarka.

 

x189b-gudstjeneste.jpgI vår tid kan vi oppleve Nyplassen på en bekymringsfri, men tankevekkende måte.

 

x190b-bautastein.jpgMinnesteinen på Nyplassen ble reist av arbeiderne ved Løkken verk, 27. juni 1937 til minne over "de menn som arbeidet ved Grudtseter Smelthytte i årene 1670-1770." Fullt fortjent! Mye mer slit enn vi er i stand til å fatte.

 

x191-gruve.jpgDragset Gruve, også en del av Løkkenfeltet. Plassen ligger mellom Storås og Ringavatnet. I drift fra 1867 til 1909. Sysselsatte 50-60 mann på det meste.

 

x192-slagg.jpgDragsetmalmen bestod av kobber- og sinkholdig svovelkis. Det ble tatt ut to millioner kilo kobber. Virker utrolig mye! Kobber var svært ettertraktet.

 

x193-svovel.jpgNoen spor etter gruvedrifta ser tvilsomme ut. Naturvernere hadde revet seg i håret og gått amok i dag. (Bildene fra Dragset ble tatt 23. og 30. juli 2013.)

 

x194-Gammelgruva.jpgPå Løkken Verk var det gruvedrift i hele 333 år, fra 1654 til 1987. De hadde den største forekomsten av kobberholdig svovelkis som er funnet i Norge.

 

x195-oversikt.jpgGruvedrifta på Løkken hadde et enormt omfang. Ubegripelig for folk flest. Og helt umulig å beskrive med noen få setninger. 

 

x196-gruvegang.jpgArbeidet i gruvene var både tungt og farlig. Slett ingen sunn arbeidsplass, kan vi trygt si.

 

x197-guide.jpgAnbefaler en omvisning i Gammelgruva! Det var som å komme inn i en ny og ukjent verden. Veldig interessant! (Løkken-bildene er fra 7. august 2013.)