x130b-Botnsetra.jpgBotnasetra ligger nordøst for Valsøybotn i Halsa. Idyllisk seterplass rett opp for Botnavatnet. Det ble en trivelig høsttur med tremenning Margit som "veiviser", 5. november 2011.

 

x130c-Botnas-Botnav.jpgFør bladde vi i album for å kikke på bilder vi har tatt. Nå kan vi se bildene på en skjerm. Nettsiden min er mitt digitale album med bilder og turminner. Mange av turbeskrivelsene har et personlig preg. Håper at noen kan finne fristende mål for fjellturer gjennom bilder og tekst. Ingen mangel på turmål! 

 

x131-Botnas-sti.jpgDet går ei merket sommerrute fra Valsøybotn til Hardbakkhytta som passerer Botnasetra. Ca 9 km lang. Fin tur!

 

x132-setrer.jpgSeterdrifta var arbeidskrevende. 1: Hopsetra i Kvenndalen i Surnadal. Husbygging, 1935. F.v.: Ola , Anders og Gustav Stenberg. Alle fra Stenbergsbakken i Surnadal. 2: Søstrene Berta (t.v.) og Gunvor Holden på Vollasetra i 1940. Husa er borte i dag. (Disse to bildene er utlånt av Ingvar Stenberg.) 3: Setring på Utistu Heggemsetra i Rindal. De eldste personene på bildet er født i 1863 og 1880. 4: På Austistu Heggemsetra er fjøs og stue (stuggu) sammenbygd. Det var vanlig på husmannsplasser, men uvanlig på setrer i Trollheimen.

 

x133-bjørneskr.jpg1: Rimstadsetra i Tingvoll, ved turstien til Kjerkjeberget. Utmerket utsiktsfjell! 2: Slåsetra, Istad i Molde. Lita seterbu! 3: Inne i Austistu Landsemsetra i Snausen, Meldal. Koselig rom! 4: "Bjønnaskremmer´n" på Renbekksætra ved Gjevillvatnet, Oppdal. Skulle skremme vekk store rovdyr! 

 

x134-Røsta.jpgSetrer i fire kommuner: 1: Røstasetra i Vindøldalen, Surnadal. 2: Dalasetra (Rødsetrin) i Nesset. Mange små seterhus. 3: Oppistu Tørsetsetra i Fjelndalen, Rindal. 4: Gunnessetra i Leverdalen, Rennebu. Den som vil oppleve mange og velstelte seterhus, kan gjene ta en tur til Leverdalen.   

 

x135-Grøvu.jpg1: Inner Gammelsetra (Svisdalssetra) i Grøvudalen, Sunndal. Drives som fullseterbruk av ungdommer. Seterkost selges i setersesongen, som varer til midten av august. Smakte godt med kaffe, vafler og rømme! 2: Trygve Kalvik viste fram møkkasleden på Liabøsetra, Oppdal. Stølen ble gjødslet hvert år. 3: Kanniksetra ovenfor Gjevillvatnet, Oppdal. Setra tilhørte først garden Kanniken på Klett ved Trondheim. (Kannik = katolsk prest) 4: Mosbrunnsetra ligger mellom Resfjellet og Jøngfjellet i Meldal. De store myrområdene nær seterplassen, Høgkjølen / Bakkjølen, var et viktig område for markaslått. Myrene ble fredet som naturreservat i 1990.

 

x135a-kvilarstein.jpgDet var nokså vanlig med en "kvilarstein" langs seterstiene. Dette er ved seterveien fra Negardsmoen i Rindal til Negardsmosetra (Moasetra). Sigmund trenger nok ikke så lange pauser på en fjelltur. Lett til beins!

 

x135b-Moas.jpg1: Slektstreff på Moasetra for en del år siden. 2: Setereier Gunnar Nergård Løseth viste fram "navnspildrer". Noe som vakte stor interesse! 3: Mange år siden dette! Til høyre står min mormor, Oline Børset (1898-1983), født Nergård. Hun kom fra Negardsmoen i Romundstadbygda. 4: Odd Trodal på Trodalssetra i Surnadal, 27. juli 2010. Odd fant et gammelt postkort fra en slekning. Ble gledelig overrasket!

 

x135bb-Trodalssetra.jpgSeterskjelet på Trodalssetra er sterkt preget av tidens tann. Nytt tak har utsatt dødsdommen!

 

x135c-Resd.jpgJerpstadsetrene (Jerpstosetrinn) finner vi på sørsida av Resdalen i Meldal. Mange av seterhusa er blitt tatt godt vare på. Veldig bra!

 

x136-Oppigardss.jpgOppigardssetra (Oppigard i Haukvika), nær Oppsalvatnet i Hemne. Et minnerikt område for meg personlig. Gode opplevelser glemmes ikke så lett!

 

x136a-Oppsal.jpgGlimt fra traktene ved Oppsalvatnet: 1: Claus på Oppigardssetra, 3. oktober 2012. Claus og jeg har tatt turer sammen siden slutten av 1960-tallet. 2: På Oppigardssetra i 1974, hvor vi overnattet sammen med Claus og familien hans. Dagen etter gikk to av oss over fjellet til Rindal. En lang og svært innholdsrik tur! Til sommeren (2018) blir det 44 år siden denne dagsturen fra Hemne til Rindal. Ikke umulig at beina blir med på en ny tur, en "mimretur". Langt å gå, men veldig mye å studere og oppleve underveis! 3: Utsikt fra Oppsalsetra mot Oppsalvatnet. 4: Høstbilde av Oppsalsetra. Fint fjellandskap!

 

x136b-tuft.jpgTja, merkelig fotomotiv? Kjedelig for de fleste, men interessant for noen. En syllstokk og en novstein åpenbarte seg da jord og vegetasjon ble fjernet. Akkurat her stod fjøset på den gamle Oppigardssetra. Veldig spennende å finne slike fysiske spor fra vår nære fortid, synes jeg.

 

x136c-Orretun.jpgClaus bygde hytta Orretun på den gamle, nedlagte seterplassen til Oppigard. Da vi var det i 1974, hadde han startet på hyttebyggingen. Orretun var som et paradis for Claus! Og for meg var det alltid hyggelig å komme dit. Veldig sørgelig at Claus gikk bort alt for tidlig (i juli 2017). For meg er det godt å ha bilder og mange fine minner fra et 50 år langt vennskap.

 

x138-Grytbakks.jpg1: Astri på Grytbakksetra i Stor-Bøverdalen, Surnadal, 17. juli 2015. Setra er blitt ombygd (og påbygd) til ei selvbetjent turisthytte (KNT). 2: "Pyramidene" ved Grytbakksetra ble bygd av gjetere rundt 1930. Bildet er fra 23. juli 2008. T.v. Mikal Romundstad, som var eier av Grytbakksetra. 3: Drifta på Grytbakksetra ble avsluttet i 1944. Og som vi ser, fritt for trær og busker på seterplassen. I dag er det helt overgrodd!

 

x138a-vadeplass.jpgFra Grytbakken til Grytbakksetra var det fire timer å gå med kløvhest. De tok en hvilepause etter to timer ved Mangvassosen, hvor det er en vadeplass. Bildet ble tatt under en fellestur i dette fjellområdet.

 

x138b-Gammelseterøyan.jpgDen gamle og velbrukte seterveien til Grytbakksetra er i senere tid blitt merket fra Gammelseterøyan i Tørsetmarka, Rindal.

 

x139-Bjørnåssetra.jpgUtigard Bjørnåssetra ligger nedenfor Grytbakksetra. Her varte setringa til 1953. Fra en fellestur fra Tørsetmarka til Grytbakksetra og Bøverdalen.

 

x140-Bjørnåssetra-2.jpgAustigard Bjørnåssetra ligger ikke langt fra bygda. Drifta ble avsluttet i 1952. Kan ta med ei historie fra disse fjelltraktene: En gang på 1850-tallet fant gjetere fra setra liket av "Ringebu-Marit", som hadde omkommet på en tur fra Vinjeøra. Hun hadde vært der på flatbrødbaking. "Ringebu-Marit" hadde fast tilhold i et eldhus på plassen Brønstadtrøa. (Kilde: "Rindalssetre" av Lars Nergård.)

 

x141-Lias.jpgNoen av Minnilldalssetrin på østsida av Nerskogen, Rennebu. De tre første bildene er fra Liasetra, det siste viser Rokkonessetra. Minnilldalsmyran er et naturreservat. Ikke langt unna hadde fjellreven tilhold før i tida. Vi kan finne innganger til hi i flere grushauger. Nå har fjellreven forsvunnet. For alltid? 

 

x141b-Aunsetra.jpgStorbekklisetra (Utigard Aunsetra) i Folddalen. En gammel seterplass, årstallet 1783 er funnet på et seterhus. "Storfjøset" hadde plass til 30 melkekyr, og det var sauefjøs i andre etasje. Seterstølen er på ca 27 dekar, og der ble det slått 30-40 sommerlass hvert år. 10 hus, inkludert tre høyløer, var tilknyttet setra. Seterdrifta ble avviklet i 1948. Brit Aune var seterbudeie ("seterdeie", lokalt) i hele 39 somrere. Det ble en del arbeidstimer!

 

x141c-husform.jpgRominndelingen er fortsatt slik som skissen viser. Utigard Aunsetra kan betraktes som et lite museum. Et godt bevart minne fra en svunnen tid.

 

x147-Vålåsk-vår.jpgBilder fra den fredede setergrenda Vålåskaret i Meldal hører med i denne serien. Starter med et vårbilde med skinnende trollheimstopper i det fjerne.

 

x148-Vålåsk-sommer.jpgSeterfolka på Vålåskaret ble borte i 1950-åra, men mange andre har kommet hit om somrene. Vålåskarstevnet er et eksempel på det. Trivelig, ser vi!

 

x149-Vålåsk-høst.jpgAvslutter runden gjennom ulike seterstrøk med et høstbilde av Vålåskaret. Det viser vakre og velholdte seterhus i en flott fjellandskap!