x201-Børset.jpg

Fra gammel av var det to jevnstore garder på Børset. De hadde felles seter, Bekkersetra, i Bekkerseterlia øst for Bjørnsledet fremst i Folddalen. Jeg mangler bilder av de gamle gardene, så jeg tar med et bilde fra vår tid av Austihusa og Austigard Børset. Bildene er fra 1950-tallet til 3. januar 2019.

 

x202-Lia.jpg

Vi starter denne vandringen fra Børsettrøa (Høgås). I forgrunnen Bølludalsveien og Kvennabekken. Til venstre for bekken skimter vi seterveien som går oppover Børsetliin, helt til Gjøtet på toppen og videre sørover til Bekkerseterlia.

 

x203-Bøllubakken.jpg

Ved Bøllubakken (til venstre på bildet) lå det før i tida tre sommerfjøs. De ble brukt av Austigard, Austistua og Utigard Børset. Sommerfjøset til Utigard lå nederst, litt bortenfor venstresvingen på denne veien, som går over plassen. Før var det bare en smal vei nedover Bøllubakken. Som liten gutt var jeg med moren min og hentet "blomsterjord" fra tufta hvor sommerfjøset hadde stått. Sikkert en uvanlig hendelse siden jeg husker det. 

 

x204-Kvennabekken.jpg

Bildet av Kvennabekken er tatt fra gangbrua over Bøllu. Krøtterbrua (hengebru) fra 1930-åra forsvant for flere tiår siden.

 

x205-gangbru.jpg

Børset Vel bygde gangbrua i 2011. Omlag på samme tid ble seterveien til Bekkersetra ryddet, merket og skiltet. En strekning på 4,2 km fra Bølludalen.

 

x206-skogsti.jpg

Seterveien gikk oppover Steinbakken. Granskogen har tatt knekken på mye vegetasjon. Det positive er at stiene vises godt i gammel granskog.

 

x207-skilt.jpg

Nesten oppe ved Torvutgarden og Gjøtet på toppen av Børsetliin. Nils, Kristian, Laila og Eva likte denne jobben! Alle bor i Børsetgrenda.

 

x208-seterveien.jpg

Men nå tilbake til 3. januar 2019. En våt dag! Har gått over gangbrua og er på vei opp til Dammen. Et tydelig spor etter tida med bekkekverner.

 

x209-krøtterråk.jpg

Husdyra beitet i heimliene før det ble tid for å dra til seters. Dette er et gammelt og tydelig krøtterråk fra den gangen. Vi finner det øst for Dammen.

 

x210-bru.jpg

Kvennabekken kan vokse seg stor og stri. Da er ei enkel bru god å ha. Akkurat her lå Dammen. Vi kan ennå se rester etter demningen.

 

x211-demning.jpg

Nedenfor Dammen var det minst to små dammer i bekkefaret. Her ligger det fortsatt gamle tømmerstokker på bunnen av bekken. Poenget var å samle mest mulig vann så kvennkallen og kvennsteinene kunne gjøre jobben sin. Å omdanne korn til mel, var en livsviktig virksomhet. Alt er enklere i vår tid!

 

x212-demning.jpg

Samme motiv som på forrige bilde, men fotografert på en annen måte ved å bruke lengre lukkertid.  Jeg er ikke så begeistret for "sirupsvann", som her. Men unaturlige naturbilder skal visst være fotokunst, har jeg skjønt. For de som er interessert i det fototekniske: ISO 1250, f/8 (blender), 1/8 s. (lukkertid). Zoomobjektiv innstilt på 78 mm. På det foregående bildet var lukkertiden 1/80 sek. Da ble det mer naturlig flyt og strøm i vannet, slik jeg ser det.

 

x213-Gjøtet.jpg

Gjøtet, det høyeste punktet på seterveien. Navnet (gjøte, gjote) betyr her "smal myrstrekning". Et jordstykke med gras mellom skråninger og hauger.

 

x214-torvutgard.jpg

Den lange torvutgarden (diagonalt på bildet) på toppen av Børsetliin skulle forhindre at beitedyr i heimliin tok seg inn på slåtteteigene på sørsida av liene.

 

x215-Liahytta.jpg

Seterveien kommer opp mot torvutgarden og Gjøtet rundt 100 meter øst for Liahytta. Den ble bygd i 1952 på eiendommen til Utigard Børset. Hytta var opprinnelig ei høyløe som ble flyttet hit stokk etter stokk fra Tjønnslittet. Hytta ble et paradis for både faren min og andre.

 

x216-skaretur.jpg

Fottur på skareføre til Liahytta, 2. påskedag, 10. mars 1959. Foran fra venstre ser vi Ottar, Sigrun og Jon Olav Børset og meg selv. Bak har vi Margot Folden (moren min) samt Olga og Peder Sæther. Alle med tidsriktige turklær! Bildet er tatt ved Tjønnslittet. Den omtalte høyløa stod i krattet bak og litt til høyre for Peder. Mange høyløer har fått en ny funksjon som hytter. Og etter hvert blitt påbygd!

 

x217-Bogsvatnet.jpg

Seterveien gikk på vestsida av Børsetbogsvatnet, like ved utløpsosen. Stien er gjengrodd her, jeg måtte lete lenge før jeg fant den. Men nå er den blitt ryddet og merket. Bildet er tatt mot østenden av vatnet. Mange har prøvd fiskelykken i Bogsvatnet (Boksvatnet). Med varierende resultater.

 

x218-vannlilje.jpg

Folk på setrene så på fisking som en matnyttig aktivitet, først og fremst. Om de hadde så mye tid til å nyte naturen, tviler jeg på. Det ble vel mest arbeid. 

 

x219-hytter.jpg

Gunnar Børset (1903 - 1980) i Austihusa satte opp ei markastuggu nedenfor Bekkerseterstølen. Hytta ved siden av ble bygd for bare noen år siden.

 

x220-kart.jpg

På Rektangelkartet RINDAL fra 1884 er Bekkersetra avmerket. (Nederst!) Kartet ble revidert i 1948. Likevel, det er mye som ikke er riktig på dette kartet.

 

x221-Setervei.jpg

Opplysninger fra Rindals-setre av Lars Nergård og Gards- og ættesoge for Rindal, bind IV.

 

x222-novsteiner.jpg

Steinfundamentet etter fjøset på Bekkersetra er der fremdeles. Steiner tåler vær og vind. Og brann! Vi kan også se rester etter seterskjelet. Spor og minner fra ei anna tid fanger oppmerksomheten hos mange av oss. Interessant og spennende!

 

x223-Børsetsetra.jpg

Etter at seterdrifta på Bekkersetra ble nedlagt først på 1860-tallet, fortsatte setringen litt lenger inne i Folddalen. Det er denne Børsetsetra som de aller fleste kjenner til. Austigard Børset, som eier Børsetsetra, har bygd ei hytte der seterskjelet stod. Seterdrifta er blitt historie!