200620b-kart.jpg

Kjørte til Surnadalsøra og fortsatte etter Torvikvegen til starten på Torviksetervegen. Parkerte ved bilveien og gikk oppover seterveien/skogsveien til Torviksetra. Vel 2 km én vei etter den korteste ruta. En såkalt "Blå-tur". Med nesten +30 var det ingen fare for frostskader. God skygge i skogen. 

 

200620c-STposter.jpg

Eksempler på turgradering: Grønn, Blå og Rød. (Fjellet Snota har Svart.) Angående Torviksetra: 147 besøk nå på lørdag ettermiddag, 20. juni 2020.

 

200620d-utsikt.jpg

Turruta går i starten gjennom et hyttefelt. Flott utsikt! Ser innover Surnadalsfjorden.

 

200620e-bekk.jpg

Godt drikkevann i Steinneselva! Lurt å drikke ekstra mye på glovarme dager.

 

200620f-Tussan.jpg

Et stykke oppe i lia er det en utsiktsplass med kvilarbenk. Tussan med sine tre topper bak til høyre.

 

200620g-stølen.jpg

I 1927 var det utskifting mellom Oppistua og Nestua i Torvika. Seterstølen ble delt i to, og setra ble flyttet opp til dagens plass.

 

200620h-trimpost-IH.jpg

Stikk UT!-posten øverst på seterstølen, 370 moh. Litt skygge var bare bra denne dagen.

 

200620i-Bølia.jpg

Fra stølen ser vi blant annet Vargøya (nesten midt i bildet), Kjergroneset (til høyre for øya) og Bølia oppe til venstre.

 

200620j-Hjelmen.jpg

Hjelmen og Hjelmkona ser vi også. Fine, men litt krevende turmål.

 

200620k-Nestua.jpg

Seterskjelet til Nestua Torvik er blitt renovert og påbygd i senere tid.

 

200620l-fjøsrester.jpg

Siste år med seterdrift på Nestusetra var 1954. Seterfjøset har gjort sitt. Bare noen rester igjen.

 

200620m-Oppistua2.jpg

Seterhusa til Oppistua Torvik står på vestenden av seterstølen. Gamle seterhus har både særpreg og sjarm!

 

200620n-dørhelle.jpg

Solid dørhelle og novstein. Nesten evigvarende! Men det er noe vi ikke lenger ser på seterstølene: Vaskekte seterbudeier er en saga blott.