201110b-kart1.jpg

Parkerte ved elva øst for Hallmyra. Kartet mangler mange stier som finnes i dette området. Dumt at ikke seterveiene er inntegnet skikkelig.

 

201110c-foss.jpg

Gikk oppover på høyresida (østsida) av elva og kom ned igjen på venstresida (vestsida). En rundtur på nærmere 5 km.

 

201110d-seter1.jpg

Vassdalssetra. Rester etter et gammelt seterhus (seterskjel?) nærmest til venstre. Ellers moderne hytter på stølen i dag. Stor seterstøl!

 

201110e-seterfjøs.jpg

Her har det stått et seterfjøs. Historia til Vassdalssetra er lang og litt innfløkt. Ulike eiere og brukere av setra gjennom tidene. Tar med bare litt: Sorenskriver J. M. Lindemann (født 1734), eier av garden Øverlandet i Surnadal, kjøpte ødegarden Toresetra i Bøverdalen og bygde seter i Vassdalen. Svært lang setervei fra Øye til Vassdalen! Mange opplysninger om Vassdalssetra i Gards- og ættesoge for Surnadal, bind 2 fra s. 584. 

 

201110f-bål.jpg

Mye kortere vei for oss! Bare ca 2 km til setra fra Bøverdalsveien. Fint vær fikk vi også. Matpause ved Seterbekken på vestenden av stølen.  

 

201110g-kart2.jpg

Etter påfyll av mat og drikke, ruslet vi opp til sørenden av Vassdalsvatnet. Bare rundt 500 meter på en fin sti.

 

201110h-naust.jpg

Naust og noen få hytter ved Vassdalsvatnet. Vakkert fjellandskap! Fjellet i bakgrunnen er Dyrstolan. Et veldig flott turmål!

 

201110i-bru.jpg

Gikk over Seterelva et kort stykke nedafor seterplassen. Fortsatte nedover langs elva etter en gammel og god sti. (Har ikke sett den inntegnet på kart.) Lenger nede i lia krysser stien Hardbakkelva. Disse to elvene møtes nederst i lia og renner i bygda som Toreseterelva helt til den munner ut i Bøvra. 

 

201110j-elv.jpg

Hei og hopp! Her har vi kommet til vadestedet over Hardbakkelva. Gikk bra - som alt annet på denne turen! En interessant tur på nye trakter.