Det er min Sjel en frydfull Trang at gjæste Norges Dale.

Den gamle Fjellkoll elsker Sang, den glade Hjertes Tale.

 

220517bsol

Dette landet er mitt, det er ditt, her har fedrene levet og lidt.

Her de ryddet den fattige jord under fjellet på øy og ved fjord.

 

220517cvei

Ensom vandret jeg bestandig om, fremmed jeg til fjell og daler kom.

Gleden fant jeg i den fri natur, aldri lenker sperret meg i bur.

 

220517dplante

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord,

og atter som eit under nytt liv av daude gror.

 

220517ffuru.jpg

Jeg vil lytte til skogenes sus, og til fossenes brus.

Jeg vil kjenne den svalende vind ifra hav, ifra bre og fra tind.

 

220517gflagg

No er det i Norig atter Dag med vaarsol og Song i Skogen.

Um Sædet enn gror paa ymist Lag, det brydder daa etter Plogen.

So signe daa Gud det gode Saad, til Groren ein Gong er mogen!