Jeg begynte med fuglefôring på Kleive og fortsatte i Rindal. La ut solsikkefrø og annen høvelig føde for fugler. Startet i Rindal i 2009. Alle fôringsplassene er blitt plassert i skogsområder, vanligvis et godt stykke fra bilvei og bebyggelse.

Registrerte fuglearter på fôringsplassene mine fra 2009 til dags dato:

Spurvehauk, storfugl (røy), ringdue, gråspett, flaggspett, hvitryggspett, rødstrupe, svarttrost, granmeis, svartmeis, toppmeis, blåmeis, kjøttmeis (på første bilde), spettmeis, trekryper, bokfink, bjørkefink, grønnfink, grønnsisik, dompap, kjernebiter og nøtteskrike. Vet at også kråke og ravn har forsynt seg av utlagt mat, men de flyr vekk når jeg kommer. Totalt 24 fuglearter, som jeg vet har oppsøkt fôringsplassene mine.

 

230725bGranm.jpg

Granmeisa er lite sky og oppdager fort hvor det er føde å få.

 

230725cKjernebiter

Fellesmåltid for grønnsisik og kjernebiter. Et kjernebiter-par hekket ved denne fôringsplassen for noen år tilbake.

 

230725dDompap2.jpg

Dompap er en velkjent fugleart. Umulig å ta feil av denne fargerike fuglen.

 

230725gNøtte.jpg

Nøtteskrika har fine vingefjær. Den hamstrer og spiser nesten alt; insekter og vegetabilsk føde, smågnagere og fugleunger. En glupsk fugl!

 

230725hFlagg.jpg

Flaggspetten er en ekspert på å hakke ut frø fra barkongler. Bruker såkalte spettesmier i dette arbeidet. Men flaggspetten sier også ja takk til både solsikkefrø og matfett som er lagt ut. Denne svært vanlige spettearten blir ganske raskt en stamgjest.

 

 

230725iKvittrygg.jpg

Jeg har hatt besøk av hvitryggspett på flere plasser hvor det er plassert fett/spekk. Arten er langt fra så vanlig som flaggspett.

 

230725kBokfink.jpg

Bokfink og andre trekkfugler flyr mot varmere strøk når det går mot høst. Før vårtrekket kommer, kan vi følge med på aktivitetene til våre standfugler på vinters tid. Men - det er de ekte sangfuglene som fascinerer meg aller mest i  fuglenes forunderlige verden.

 

Naturopplevelser og musikk

230725mNoter.jpg

Den franske komponisten Olivier Messiaen (1908-1992) brukte imitasjoner av fuglesang i mange av sine komposisjoner. Det fantastiske orgelverket Livre du Saint Sacrement ("Det hellige Sakraments bok") er et godt eksempel. Dette notebildet viser en etterligning av sangen til Hypolaïs pâle, som på norsk kalles Blekspottesanger. 

Etter en tur ute i naturen liker jeg å sette meg ned og nyte musikk. For meg blir musikklyttingen en perfekt avslutning på en trivelig turdag.