20. juni 2011

En fin sommerdag i 2011 ruslet jeg over Skansen nord for Øygarden i Molde sammen med to friluftsentusiaster: Stedsnavnsgransker og forfatter Kåre Magne Holsbøvåg og Iver Gjelstenli, journalist, skribent og fjellklatrer.

Målet var Høgstølen, en gammel plass som ligger et stykke sørvest for Oltervatnet i Molde kommune. Traktene rundt Oltervatnet kjente jeg godt etter flere tiår på Kleive, men akkurat på Høgstølen hadde jeg ikke vært før. Et spennende turmål med ei nokså ukjent fortid. Hvem har holdt til her gjennom tidene? Et påtrengende spørsmål!

 

002Husmur.jpg

Det vi ser på Høgstølen i dag, er noen solide husmurer. Her har det i sin tid vært seterdrift. Krøttera var i steinbygningen og seterbua av tre var oppå. På den måten fikk folka varme fra husdyra under seg. Jeg har sett lignende seterhus på flere plasser. 

 

003Glugge.jpg

Det er flere små glugger i de digre murene. Steintransporten og muringen må ha vært en kjempejobb. Hvem bygde disse murene? 

 

004Kartstudie.jpg

Kåre Magne og Iver studerte kartet grundig. Mange spørsmål - og få svar! Etter turen skrev Iver en flott avisartikkel om Høgstølen.  

 

005Seter.jpg

Her ser vi Slåsetra på Gjerdåsen. Kåre Magne Holsbøvåg har skrevet ei svært omfattende og detaljrik bok: Stadnamn i Molde kommune (2010). Dette er ei meget interessant bok for dem som er opptatt av stedsnavn. Opplysningene mine har jeg fra Kåre Magne og boka hans.

 

006Oversikten.jpg

Gardene Steinløysa og Øygarden hadde støl (seter) på Høgstølen. Seterdrifta ble avslutta før 1800. Grunnordet støl tyder på høy alder. På kartet står det Øygardssetra. Det er blitt fortalt at det var en gard her en gang i tida. I følge et sagn var det folk fra Ålandsøyene mellom Sverige og Finland som slo seg ned her. Vi kan ennå se lange torvutgarder som omkranser det som trolig har vært dyrkamark. 

Selv små gløtt inn i fortida er spennende. Den følelsen fikk jeg på Høgstølen. Det ble en turdag som har festet seg ekstra godt i minnet mitt.