Fjelltur på Skålahalvøya i Molde, 1. august 2011

Vi satte oss i bilen på Kleive og kjørte et kort stykke forbi Skålasenteret. Like etter Viktunnelen starter Vikdalsvegen, som går opp til Skålsetra. Derfra er det en bratt, men grei tursti oppover til Litleskåla.

 

110801bSeter.jpg

Før vi kommer til Skålsetra, går veien forbi Bergsviksetra. En idyllisk seterplass!

 

110801cRast.jpg

Vi tok en liten pause i den bratte lia med gamle og fine furutrær. En knekt gadd (tørrfuru) passet godt som sitteplass. Et tynt skoddelag hang over toppen på Horja (Horga), et spennende fjell med en kulturhistorisk bakgrunn. Noe er kjent, men mye er skjult i historiens mørke.

 

110801dUtsikt.jpg

Heldigvis nokså bra utsyn oppe i lia. Herfra kunne vi se myrpartier og mange vatn i retning mot Veøyfjorden og Sekken.

 

110801eVarde.jpg

Oppe på Litleskåla var det tjukk skodde. Vi så bare noen få meter rundt oss. Toppvarden står på ei lita flate, 902 moh.

 

110801fDuo.jpg

De to unge kleivingene ble ikke skremt av skodde. Det var andre ting å konsentrere seg om på toppen. Begge to gikk i klassen min.

 

110801gAgnes.jpg

Spenstige greier! Jeg avstod fra å hoppe fra stein til stein over det lille tjernet. Mye enklere å bare knipse et bilde.

 

110801hÅsmund.jpg

Vi studerte kart og kompass mens vi satt i skoddeheimen. Meget nyttige hjelpemidler hvis vi mangler både sikt og stier på en fjelltur.

 

110801iSkåla.jpg

Tar med et bilde av Skåla (1128) med Litleskåla (902) helt til høyre. Sett fra Kleive kirke. Skåla er et svært dominerende fjell på Skålahalvøya.

Da jeg bodde på Kleive, var det nesten uhørt å ikke ha vært på Skåla. Jeg har tatt flere turer. Dette er en krevende fjelltur. Veldig bratt og partier med storsteinet ur. Men utsikten fra toppen er fenomenal! Mange går opp på den ene sida av Trollvatnet ("skåla" i midten) og ned igjen på motsatt side.